Ochrana osobních údajů na portálu Tipchaty.cz

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb a základě smlouvy o internetové prezentaci na stránkách tipchaty.cz s odběratelem služeb (dále jen „Subjekt údajů”)

uděluji tímto IData s.r.o., IČO 07531893, se sídlem: Osvračín č.ev. 16, 345 61. Česká republika, emailový kontakt: info@tipchaty.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány:
Účelem zpracování osobních údajů je: Reklamní a marketingovou činnost, zasílání obchodních sdělení, nabídek Správce a informací o produktech a službách, pořádání spotřebitelských soutěží a ke komunikaci se subjektem údajů.

*Poučení Subjektu údajů Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu s tímto dokumentem a prohlašuji, že tento můj souhlas je informovaný a zcela svobodný.